Avís Legal – Política de privacitat de dades

Càmping La Pineda de Salou® , és des de 1970 un establiment turístic propietat de Gamite, S.A., inscrit en el Registre d’ Empreses i Activitats Turístiques de la Generalitat de Catalunya, amb el núm RTC: KT-000085-84 i classificat com càmping públic de 2ª. categoria.

Gamite, S.A. – Carretera de la Costa Tarragona a Salou, Km. 5 – 43481 La Pineda – Vilaseca (Tarragona) España. CIF. A-08219735. Societat inscrita en el Registre Mercantil de Tarragona, Tom 897, Foli 137, Full T6062. – email: info@campinglapineda.com.

Política de privacitat de dades.

Mitjançant aquest avís, Gamite, S.A. CIF. A08219735, en endavant, el «Camping» informa els usuaris de la seva pàgina web www.campinglapineda.com de la seva política de protecció de dades de caràcter personal (en endavant, «les Dades Personals») per tal que determinin lliure i voluntàriament si desitgen facilitar al Camping les Dades Personals requerides en el formulari de reserva i/o de sol·licitud d’informació. El Camping es reserva el dret a modificar la present política de protecció de dades per tal d’adaptar-la a les novetats legislatives i a les pràctiques del exercici de la seva activitat. Les Dades Personals seran tractades automatitzadament i incorporades a fitxers dels que el Camping serà titular i responsable. La recollida i tractament de Dades Personals, duts a terme pel Camping o per tercers en el seu nom, té com a finalitat el manteniment de la relació contractual que el client tingui, en el seu cas, amb el Camping, la gestió, administració, prestació, ampliació i millora dels serveis del Camping i la seva adequació a les preferències i gustos del clients, i l’enviament, per mitjans tradicionals i electrònics, d’informació comercial sobre els serveis que el Camping ofereix actualment i en el futur. El Camping no cedirà les Dades Personals a tercers sense el consentiment previ i exprés dels afectats. El Camping o, en els seu cas, els tercers que tractin les Dades Personals en nom del Camping, ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les Dades Personals legalment requerits. No obstant, l’usuari ha d’ésser conscient que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables. Els usuaris tenen reconeguts i podran exercir els drets d’accés, cancel·lació, rectificació i oposició, contactant amb el Camping a través del correu electrònic: admon@campinglapineda.com.