Condicions de reserva Parcel·les i Mesures Covid-19

Procés de reserva

 • La reserva es podrà realitzar directament al nostre web campinglapineda.com, amb disponibilitat i preus en línia amb possibilitat de pagar amb targeta de crèdit o dèbit Visa o MasterCard amb servidor segur o per transferència bancària, i també per telèfon.
 • El pagament per confirmar les reserves serà de:

o Reserves de Parcel·les Càmping: Del 25% al 50% del total

 • La no realització del pagament abans de la data indicada en el pressupost o document de la reserva suposarà l’anul·lació de la mateixa.
 • Un cop rebut l’abonament corresponent li confirmarem la seva reserva per correu electrònic. Aquesta confirmació constitueix el comprovant de la seva reserva, i s’haurà de presentar a Recepció el dia de l’arribada.
 • La quantitat rebuda es considera un lliurament a compte de l’import total de l’estada, i es descomptarà del total a pagar de la factura, un cop descomptats en cas de produir-se, les despeses bancàries i d’administració.
 • El client que arriba amb reserva de parcel·la de càmping tindrà dret a una plaça del tipus escollit, però la Recepció es reserva el dret a assignar el nombre de parcel·la.

Modificacions i anul·lacions

 • S’ha de verificar l’e-mail de confirmació de la reserva, i en cas d’observar algun error, l’usuari ha de comunicar-ho abans de 48 hores al Càmping.
 • Les anul·lacions de reserva s’hauran de comunicar sempre per escrit (fax 977.373.081) o per correu electrònic a clp@campinglapineda.com; indicant el nom del titular de la reserva, número i data de confirmació de la reserva, període reservat i dades bancàries o número de la targeta de crèdit (si el pagament va ser realitzat amb targeta) del titular de la reserva. Les devolucions es tramitaran amb abonament a la targeta de crèdit (si el pagament va ser realitzat amb targeta) o mitjançant transferència bancària al compte del titular, previ càrrec de 30 € en concepte de despeses de gestió. En les reserves fetes per la temporada 2021 s’aplicarà una reducció de 15 € en les despeses.
 • Les devolucions i reemborsaments s’efectuaran en el termini de 2 dies hàbils següents a la data d’acceptació i confirmació de l’anul·lació o reemborsament mitjançant abonament a la targeta de crèdit o transferència bancària al compte del titular.
 • Les anul·lacions amb una antelació superior a 4 dies de la data d’arribada, recuperaran el 100% de l’import de la reserva.
 • Les anul·lacions amb una antelació inferior a 5 dies de la data d’arribada, comportaran la pèrdua del 100% de la quantitat pagada.
 • La no ocupació de la parcel·la reservada, comportarà la pèrdua del 100% de la quantitat pagada
 • Qualsevol modificació durant l’estada, tant del nombre de persones com dels dies reservats, es comunicarà immediatament a Recepció. En qualsevol cas, l’import mínim a facturar serà pel període de dies reservat i / o contractat. No s’ofereixen reemborsaments / descomptes per incidències del temps, les arribades tardanes ni les sortides anticipades.
 • Qualsevol canvi o modificació d’una reserva confirmada està subjecte al pagament de 15 euros de despeses de gestió, sense càrrec durant la temporada 2021.

Horaris

Els horaris d’arribada i sortida seran:

 • Dia d’arribada: La parcel·la estarà disponible a partir de les 12h.
 • Dia de sortida: La parcel·la del càmping es deixarà lliure i en perfectes condicions abans de les 12h. Si es realitza amb posterioritat, suposarà el pagament d’un dia addicional.

Taxa turística

 • Són 0,50 euros per persona i nit.
 • La taxa no està inclosa en la tarifa de càmping, es facturarà juntament amb l’estada en un concepte a part i s’abonarà en el moment de formalitzar la inscripció.
 • S’estableix un import màxim corresponent a set nits per persona.
 • Estan exemptes de l’aplicació d’aquesta taxa les persones d’edat igual o inferior a 16 anys.

Normes importants

 • A l’arribada s’abonarà la totalitat de l’estada contractada, descomptant-la part que s’hagi pagat en concepte de reserva.
 • El preu per nit comprèn totes les persones indicades a la confirmació de la reserva i un sol vehicle. Tot vehicle extra haurà de pagar el corresponent suplement.
 • No es permet un nombre superior de persones (inclosos nens) a l’indicat com a capacitat màxima de cada tipus de parcel·la. Els menors de 10 anys hauran d’anar sempre acompanyats d’un adult responsable en totes les instal·lacions del Càmping, especialment a les piscines i parc infantil.
 • Les persones usuàries i / o allotjades al Càmping han d’exhibir el corresponent Resguard d’entrada i / o Targeta de identificació a petició del personal del Càmping o al control d’accés, i han de complir el Reglament de Règim Interior on es regulen els drets i deures dels clients
 • Totes les persones inscrites han de prendre les mesures addicionals de protecció necessàries per a mantenir i garantir la seva seguretat i es comprometen a complir les normes higièniques i de seguretat que regulin les Autoritats Governamentals.
 • S’han de respectar les normes de seguretat viària i senyals de circulació de vehicles del Càmping, l’horari de silenci nocturn, respectar els arbres, mantenir la zona de la parcel·la assignada neta de deixalles i col·laborar en la reducció i selecció dels residus generats utilitzant els contenidors / recipients de reciclatge senyalitzats i situats en diversos punts del Càmping, aspectes orientats a evitar accidents, afavorir la convivència i el medi ambient. Normes Generals i disposicions particulars que s’exposen a l’Oficina de Recepció.
 • El late checkout (sortida a les 15 hores), només estarà permès en temporada Baixa previ pagament del corresponent suplement i autorització de Recepció excepte Ponts i Esdeveniments, en funció de la disponibilitat.
 • No es permeten gossos o altres animals del 2 al 24 d’agost. Els animals han d’estar vigilats i sempre lligats i mai podran estar sols. El propietari haurà d’inscriure i presentar a Recepció la documentació exigible. No s’admeten races potencialment perilloses.
 • Està prohibit practicar jocs o esports perillosos, practicar activitats il·legals, consumir substàncies prohibides o molestar els altres clients.
 • Les persones que vénen en qualitat de visitants, han de passar per recepció acompanyats del titular de la reserva, per dipositar la documentació dels visitants i abonar a l’entrada el preu de la visita. L’horari de visites és de 9h. a 21h.
 • Preus subjectes a disponibilitat i variables segons temporada i períodes d’estada.
 • La connexió d’electricitat és tipus schuko a 220 V i el servei està condicionat a disposar de 12 metres d’allargador elèctric normalitzat, per a un ús racional en il·luminació i electrodomèstics amb una potència màxima de 1.700 W. No es permet la manipulació de les caixes generals de connexió i l’ús de cuines o altres aparells elèctrics d’una potència nominal superior a la màxima permesa o sense connexió a terra per evitar talls i sobrecàrregues.
 • Tota reserva encara que estigui confirmada, quedarà subjecta a la verificació de les dades introduïdes en la sol·licitud i / o formularis, i el Càmping anul·lar la mateixa en cas d’incomplir les condicions generals de contractació publicades a la nostra pàgina web i exposades al tauler d’ anuncis de Recepció.
 • Per evitar els danys per pluja intensa i vent fort en una tenda de campanya o un altre equipament de càmping, cal disposar de material adequat en bon estat, muntat i fixat correctament, resistent, impermeable i capaç de suportar una columna d’aigua de 4000 mm. a terra i en el doble sostre. Recomanem la utilització de material d’acampada de qualitat, adequat a les condicions del clima mediterrani i dissenyat per a 3 estacions
 • El client evitarà tota mena de sorolls i veus molestes i regularà el volum dels seus aparells sonors de manera que no causin molèsties als seus veïns. L’horari de descans és de 23:30 hores a 07:30 hores.
 • De 24:00 hores a 7:00 hores, es prohibeix la circulació de vehicles per l’interior del Càmping i el silenci ha de ser absolut.

RTC: KT-000085-84. V.05-2020

Mesures adoptades a les necessitats de la Covid-19 

Estem treballant per implementar al càmping un conjunt de mesures i protocols per a preservar la salut i garantir la seguretat de les nostres instal·lacions, aplicant el major nivell d’eco-responsabilitat possible en totes les nostres pràctiques.

El nostre compromís és que la seva estada sigui una experiència a l’aire lliure i en contacte amb la terra, arbres i plantes amb la màxima comoditat i seguretat. L’aplicació de diverses d’aquestes mesures i normes de distanciament social podria afectar la disponibilitat de certs serveis o instal·lacions.

L’objectiu és retrobar-nos aquesta temporada especial, amb tota la família que ens ha acompanyat aquests 50 anys de càmping, amb els nostres clients i amics perquè puguin gaudir amb tota tranquil·litat dels allotjaments, instal·lacions, naturalesa i utilitzar els serveis del càmping sense preocupacions.

 

1.- Protocols de Neteja i desinfecció

El personal encarregat seguirà els nous protocols de neteja inspirats en pràctiques dels Centres de Salut i recomanats per les Autoritats Governamentals

 • Neteja de superfícies de zones comunes – La neteja de la recepció, els sanitaris, bar, menjador i altres zones comunes del càmping es realitzaran seguint procediments, productes i freqüència que segueixen i utilitzen en centres mèdics.
 • Desinfecció d’allotjaments i serveis – Utilitzem tecnologia i productes de la màxima eficàcia en totes les superfícies, mobiliari i altres elements.
 • Esterilització de cuines i estris -A través de productes i pràctiques de neteja seguint sistemes i protocols utilitzats en centres hospitalaris.

2.- Serveis digitals

Per minimitzar la interacció i el contacte directe amb altres clients i empleats posem a disposició dels clients de càmping diverses solucions tècniques i noves aplicacions digitals avançades.

 • Auto Check-in – Servei online per realitzar amb antelació a el dia d’arribada tot el procés de check-in amb pagament online i l’assignació de l’allotjament contractat minimitzant la interacció amb el personal.
 • App del càmping – Amb el pla de les instal·lacions de càmping, situació dels allotjaments, informació d’excursions, activitats i digitalització dels serveis de càmping, com realitzar comandes a través del mòbil dels productes i carta de la cafeteria – restaurant.
 • Atenció en línia al client – Per a comunicar-se de manera immediata amb el personal del càmping, a través de l’App o per telèfon directe.

3.- Normes de distanciament social

Es seguiran tots els protocols per facilitar la distància social en la interacció d’altres persones.

 • Senyalització de seguretat – S’informarà a través de diversos avisos i cartells específics en totes les zones comunes de la necessitat de respectar les mesures addicionals de seguretat establertes per les autoritats sanitàries amb la finalitat de mantenir la distància física i aconseguir la protecció de tots.
 • Reducció de l’aforament en instal·lacions i zones comuns – Hem limitat l’ús d’algunes instal·lacions i el redisseny de l’accés a zones comuns per evitar aglomeracions amb noves distribucions de mobiliari i organització dels serveis seguint la nova legislació, per ajudar els clients a mantenir la distància social.
 • Informació i suport – El personal de l’càmping ajudarà als clients a seguir els protocols obligatoris de Sanitat i a implementar les mesures de seguretat informades a l’entrada dels serveis i a les zones comunes del càmping.

4.- Protocols i material de protecció personal

Oferim elements de protecció individual a tots els nostres clients, empleats i proveïdors durant la seva estada i / o ús de les instal·lacions.

 • Elements de seguretat i desinfecció per a clients – Accés a gel desinfectant, mascareta i sabó per al rentat de mans.
 • Protecció d’empleats – Els treballadors de càmping disposen d’el material necessari per realitzar-la amb totes les garanties sanitàries.
 • Equipament obligatori per a proveïdors – Els proveïdors i col·laboradors externs que accedeixin al càmping ho fan seguint les mesures de seguretat necessària.

5.- Salut i formació per a empleats

Per a més seguretat, tot el nostre personal compleix amb els requisits de salut per treballar.

 • Formació d’empleats – Els empleats han participat en sessions informatives sobre els procediments necessaris per protegir altres empleats i clients així com formació específica per aplicar els protocols de seguretat adaptats a les regulacions sanitàries.
 • Autocontrol diari – El personal de l’càmping es sotmet a revisions abans i després de la seva jornada laboral.

6.- Revisió i actualització de les mesures

Es realitzarà un seguiment de les mesures i protocols implementats per valorar periòdicament la seva evolució.

 • Seguiment i revisió periòdica – Revisarem l’eficàcia de les mesures posades en marxa i s’adaptaran els protocols necessaris en funció de la situació sanitària, necessitats operatives i legislació aplicable.

Versió. CAT – 2020.05.28