ALGEMENE CONTRACTVOORWAARDEN EN VERKOOP

ALGEMENE CONTRACTVOORWAARDEN EN VERKOOP

1. Inleiding 
1.1.- Deze Algemene Contractvoorwaarden zijn bedoeld om de contract- en reserveringsdiensten van toeristische accommodatieproducten (kamperen, bungalow en stacaravan), of de aankoop en/of het gebruik van andere diensten aangeboden door de camping La Pineda de Salou, openbare camping, ingedeeld 3 sterren, nee. RTC: KT-000085-84, eigendom van Gamite, SA, met maatschappelijke zetel in La Pineda - Vila-seca (Tarragona), Ctra De la Costa Tarragona a Salou, km 5, bedrijf geregistreerd in het Tarragona Mercantile Registry, Volume 897, Folio 147, pagina T6062 en CIF A-08219735 (hierna de Camping), tel. 977373080 en fax 977373081. De termen "klant" en "gebruiker" worden hier gebruikt om te verwijzen naar alle personen en/of entiteiten die voor reden waarom ze de camping-webpagina's bezoeken: www.campinglapineda.com. en www.lapineda.com of gebruik maken van de diensten van het contracteren en boeken van het aanbod van accommodatie en faciliteiten van de Camping La Pineda de Salou.
1.2.- Het gebruik van deze diensten impliceert de volledige en onvoorwaardelijke aanvaarding en geldigheid van elk van de voorwaarden en / of algemene voorwaarden die geacht worden automatisch te zijn opgenomen in het inschrijvings- en registratieformulier van de camping of in het ondertekende contract, zonder de noodzaak van een schriftelijke transcriptie erin, verzameld in de laatste bijgewerkte versie van deze Algemene Voorwaarden die zijn gepubliceerd op de webpagina's van de Camping en in de Prijslijst van de Camping, weergegeven op het mededelingenbord van de receptie. Om deze reden dient de houder van de reservering en / of factuur de geldende tarieven en de voorwaarden en regels van deze pagina te raadplegen alvorens toegang te krijgen tot en / of gebruik te maken van de diensten.

2.- Gebruik van de diensten 
2.1.- Klanten verbinden zich ertoe de faciliteiten te gebruiken in overeenstemming met de Wet, de goede zeden en de openbare orde, evenals met de bepalingen van deze Contractvoorwaarden. Bijgevolg zijn zij verplicht de accommodaties en diensten niet te gebruiken voor ongeoorloofde doeleinden of effecten en/of in strijd met het bepaalde in deze Algemene Contractvoorwaarden, die schadelijk zijn voor de rechten en/of belangen van derden of die, in in welke vorm dan ook, kan schade toebrengen aan de faciliteiten en diensten van de camping of het imago ervan. De houder van de factuur en/of wettelijke vertegenwoordiger is verantwoordelijk voor de daden van hun kinderen of minderjarigen die tijdens hun verblijf op de camping zijn geregistreerd.

In geval van toegang tot de accommodaties en faciliteiten met een camper of motorrijtuig dient de bestuurder en/of eigenaar in het bezit te zijn van het bijbehorende rijbewijs, verplichte verzekering voor voertuigen volgens de huidige wetgeving en een geldige verzekering die de eigen schade dekt die voortvloeit uit klimatologische en buitengewone risico's van het voertuig dat gemachtigd is om op de Camping te overnachten. De parkeerplaats heeft geen assistentie of bewaking. Honden worden van 1 t/m 20 augustus niet geaccepteerd.
2.2.- De gebruikers en/of personen die op de Camping verblijven, dienen op verzoek van het Campingpersoneel of bij de toegangscontrole het bijbehorende Toegangsbewijs en/of Identificatiekaart te tonen en dienen het Huishoudelijk Reglement waar de rechten en taken van opdrachtgevers zijn geregeld. Respecteer ook vooral de verkeersveiligheidsregels en verkeersborden van de voertuigen van de Camping, de uren van stilte 's nachts en de selectie van afval en het verzamelen van afval dat onder andere wordt gegenereerd, gericht op het voorkomen van ongevallen, het bevorderen van coëxistentie en kwaliteit van de dienstverlening. Algemene normen en bijzondere bepalingen die aan het onthaalbureau worden voorgelegd.
2.3.- De directie kan wegens overmacht, onvoorzien, onvermijdelijk of afhankelijk van de bezetting, zonder voorafgaande kennisgeving gebieden, diensten en faciliteiten van de camping sluiten en kan, in het voordeel van de gebruikers of wanneer er gerechtvaardigde redenen zijn, eenzijdig de geleverde diensten of de operationele, technische en gebruiksvoorwaarden van de diensten en faciliteiten op elk moment wijzigen. Op dezelfde manier kunnen gebruikers, om de service te verbeteren en een optimaal kwaliteitsniveau te bewerkstelligen, wijzigingen voorstellen die zij nuttig achten, door contact op te nemen met de verantwoordelijke van de camping via het e-mailadres: admon @ campinglapineda. Com.
2.4.- De klant en / of gebruiker verklaart de wettelijke leeftijd (18 jaar) te hebben bereikt en over de nodige juridische capaciteit te beschikken om de producten en diensten die door de camping worden aangeboden via alle verkoop- en / of distributiekanalen te contracteren. Alle informatie die de klant en / of gebruiker aan de camping verstrekt om zijn registratie en registratie, het reserveren van plaatsen of om de website van de camping te gebruiken, zal waar, nauwkeurig en volledig zijn.

2.5.- De reservering van een standplaats of kampeerverblijf geschiedt op strikt persoonlijke basis; Het is in geen geval toegestaan ​​om een ​​accommodatie opnieuw te verhuren of de reservering over te dragen zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de campingdirectie. Minderjarigen moeten worden vergezeld door hun ouders of wettelijke voogden. Alle reserveringen voor meer dan 2 accommodaties gemaakt door dezelfde persoon of door verschillende individuen maar die elkaar kennen, die samen reizen en met dezelfde motivatie, en tijdens dezelfde data, worden als groep beschouwd.
Alle accommodaties die via welk kanaal dan ook op de markt worden gebracht, zijn exclusief gericht op individuele klanten.
Voor groepsreserveringen dient u altijd 14 dagen voor aankomst telefonisch of per e-mail contact op te nemen met de receptie en klantenservice. De camping behoudt zich het recht voor om de reserveringsaanvraag te bestuderen alvorens deze te accepteren of te weigeren.

3.- Camping 
3.1.- Het aantal te reserveren kampeerplaatsen (staanplaatsen) per dag is beperkt, daarom raden wij u aan zo snel mogelijk te reserveren. Geen enkel huisdier van een ras dat als potentieel gevaarlijk wordt beschouwd of dat geen huisdier is, zal worden geaccepteerd, het moet permanent vastgebonden zijn en het kan nooit alleen zijn; de eigenaar zijn die verantwoordelijk is voor het ongemak en de schade die het kan veroorzaken. De eigenaar moet zich registreren en bij de receptie de vereiste documentatie presenteren, zowel van de overheid als van de gezondheidswetgeving zoals vastgelegd in de huidige wetgeving (L.10 / 1999 van 30-07-99).
3.2.- Zodra de reservering is ontvangen en de bijbehorende aanbetaling is geaccepteerd, bevestigen wij deze schriftelijk of per e-mail; bevestiging die u op de dag van aankomst dient te tonen en dat vormt het bewijs van uw reservering. Het bedrag dat als betaling en signaal van de reservering wordt ontvangen, wordt beschouwd als een bedrag dat is betaald op basis van het totale bedrag van het verblijf op de camping, dat wil zeggen: HET ZAL KORTING WORDEN OP HET TE BETALEN TOTAAL van de campingfactuur, eenmaal verdisconteerd, als het voorkomt., bank- en administratiekosten.
3.3.- Het gereserveerde perceel zal vanaf 12 uur beschikbaar zijn voor de klant en de camping moet voor 12 uur verlaten zijn, als dit later gebeurt, zal dit de betaling van 1 extra dag met zich meebrengen. De reservering wordt bewaard tot 22 uur op de verwachte aankomstdag.
3.4.- In het geval dat de aankomst later is dan de overeengekomen ingangsdatum (altijd voorafgaande mededeling aan de receptie), en/of het vertrek vóór de overeengekomen of gereserveerde datum is, wordt het volledige verblijf vermeld in de bevestiging bijgeschreven van de reservering en/of het bewijs van binnenkomst; Bijgevolg moet bij het skipastarief en in de aanbiedingen of promoties de factuur die overeenkomt met het volledige gecontracteerde of gereserveerde verblijf worden betaald.
3.5.- De aankomst- en vertrekdata vermeld in de reserveringsbevestiging en / of het toegangsbewijs kunnen niet worden gewijzigd, noch worden ze terugbetaald met het tarief en de aanbiedingen van de skipas. Er worden geen restituties / kortingen aangeboden voor slecht weer, late aankomsten of vervroegd vertrek.
3.6.- De maximale bezetting per standplaats is 6 personen en caravans en campers van meer dan 5,50 m. lengte kan alleen worden geïnstalleerd in de percelen van het centrale meetgebied en ideaal oppervlak om de caravan of camper binnen de grenzen van het perceel te plaatsen. Bij het reizen met voertuigen van meer dan 2,50 meter hoog, neemt de bestuurder de nodige voorzorgsmaatregelen om botsingen of andere ongelukken te voorkomen en moet hij altijd door de zijstraten links en rechts van de ingang van de camping rijden om de toegewezen kampeerplaats te betreden of te verlaten. / ruimte.
3.7.- In het hoogseizoen worden vooraf reserveringen niet geaccepteerd bij een verblijf van minder dan 3 nachten, in het middenseizoen minimaal 2 nachten en de rest van de seizoenen 1 nachten, met uitzondering van promoties, bruggen en speciale evenementen.
3.8.- Het is niet mogelijk om een ​​specifieke plaats op de camping te reserveren, alleen het type standplaats moet worden gespecificeerd en of het voor een tent, caravan of camper is. De kampeerplaats wordt op de dag van aankomst toegewezen door de Campingadministratie.
3.9.- De klant en / of houder van de reservering moeten zowel hun identiteit als die van hun reisgenoten bewijzen door het tonen van een geldig legitimatiebewijs of paspoort en zullen de nodige documenten ondertekenen voor hun registratie en registratie. Alle klanten die op de camping verblijven, begrijpen en aanvaarden de algemene contractvoorwaarden en het huishoudelijk reglement van de camping, documentatie bij de receptie.

4.- Bungalowsy Mobil Homes 
4.1.- De prijs per nacht is inclusief alle personen vermeld in de reserveringsbevestiging en parkeerplaats voor één auto. Voor elk extra voertuig moet de overeenkomstige toeslag worden betaald.
4.2.- Een groter aantal mensen (inclusief kinderen) dan aangegeven als de maximale capaciteit van elk type accommodatie is niet toegestaan. Ook honden of andere dieren zijn niet toegestaan.
4.3.- Op de dag van aankomst is de gereserveerde accommodatie vanaf 16 uur beschikbaar. Op de dag van vertrek moet de accommodatie voor 10 uur vrij worden gelaten, als dit later gebeurt, moet er 1 extra dag worden betaald. Als u op de dag van aankomst niet voor 22 uur komt opdagen, behoudt de directie zich het recht voor om het te annuleren en de ontvangen aanbetaling te gebruiken als betaling van beheer- en annuleringskosten.
4.4.- In het geval dat de aankomst later is dan de overeengekomen ingangsdatum (altijd voorafgaande mededeling aan de receptie), en/of het vertrek vóór de overeengekomen of gereserveerde datum is, wordt het volledige verblijf vermeld in de bevestiging bijgeschreven van de reservering en/of het bewijs van binnenkomst; Bijgevolg moet bij het skipastarief en in de aanbiedingen of promoties de factuur die overeenkomt met het volledige gecontracteerde of gereserveerde verblijf worden betaald.
4.5.- Bij aankomst op de camping moet een borg van 100 euro worden gestort op een creditcard of bankpas, als garantie voor mogelijke schade die deze kan veroorzaken. Deze aanbetaling wordt teruggegeven zodra de status en het bestaan ​​van alles is geverifieerd.
de uitrusting van de bezette accommodatie binnen 48 uur na de dag van vertrek. Bij aankomst wordt de accommodatie schoon opgeleverd, bij vertrek dient u deze in perfecte staat achter te laten. De eindschoonmaak van de bungalow Het is niet bij de prijs inbegrepen en als het niet gebeurt, moet de klant 40 euro betalen.
4.6.- Zodra de reservering is ontvangen en de bijbehorende aanbetaling is geaccepteerd, bevestigen wij deze schriftelijk of per e-mail, de bevestiging dat u op de dag van aankomst aanwezig moet zijn en dat vormt het bewijs van uw reservering. Het bedrag dat als betaling en signaal van de reservering wordt ontvangen, wordt beschouwd als een bedrag dat is betaald op basis van het totale bedrag van het verblijf, dat wil zeggen, HET ZAL KORTING WORDEN VAN HET TOTAAL TE BETALEN VAN DE FACTUUR, zodra de bankkosten zijn verdisconteerd, indien aanwezig en administratie.
4.7.- Het minimum verblijf in juli en augustus bedraagt ​​2 of 3 nachten voor de types A, B1, B2 en C5 en 3 of 4 nachten voor de types C1, C2, C3, C10 en C20; met toegang om 16 uur (00 uur) en vertrek om 4 uur (10 uur). In het laagseizoen minimaal 00, 10 of 1 nachten, afhankelijk van het type bungalow o mobilhome, behalve Bridges en Promoties.
4.8.- De in- en uitstapdata vermeld in de reserveringsbevestiging en/of het inschrijfbewijs kunnen niet worden gewijzigd, noch worden ze terugbetaald met het skipastarief en aanbiedingen of promoties. Restituties / kortingen worden niet aangeboden voor slecht weer, late aankomsten of vroeg vertrek.
4.9.- De klant en/of houder van de reservering moet zowel zijn identiteit als die van zijn begeleiders bewijzen door geldige DNI's of paspoorten te overleggen en de nodige documenten voor zijn registratie en registratie te ondertekenen. Alle klanten gehost in een bungalow o mobil home, begrijp en accepteer de Algemene Contractvoorwaarden en het Interne Reglement van de Camping, documentatie die wordt getoond in de Receptie. De schets en beschrijving van de verschillende modellen van bungalows en stacaravans vormen geen contractueel document.

5.- Betalingswijze 
5.1.- De houder van de reservering en / of factuur verbindt zich ertoe om op de dag van aankomst, bij het formaliseren van zijn inschrijving aan de receptie, het totale factuurbedrag te voldoen dat overeenstemt met de gereserveerde of gecontracteerde periode.

Conform de nationale regelgeving worden contante betalingen van meer dan EUR 1000 niet geaccepteerd

6.- Wijzigingen, annulering van reserveringen en retouren 
6.1.- De in- en uitreisdata vermeld in de reserveringsbevestiging en / of het inreisbewijs kunnen niet worden gewijzigd en zijn ook niet restitueerbaar. De reserveringsbevestiging e-mail moet altijd worden geverifieerd en in het geval dat er een fout wordt geconstateerd, moet de gebruiker de camping binnen 48 uur op de hoogte stellen en de receptie zal er alles aan doen om dit te corrigeren. Elke wijziging of wijziging van een bevestigde reservering is onderworpen aan de betaling van € 25 voor beheerskosten. Alle reserveringen worden schriftelijk of per e-mail bevestigd zodra het bedrag van de reservering binnen de gestelde termijn is ontvangen. Anders behoudt de camping zich het recht voor om de reservering zonder voorafgaande kennisgeving te annuleren.
6.2.- Onder annulering wordt mede verstaan ​​een vermindering van het aantal nachten, een wijziging van het accommodatietype of een eigendomsoverdracht.
6.3.- Annuleringen van reserveringen moeten altijd schriftelijk (fax 977373081) of per e-mail aan clp@campinglapineda.com worden doorgegeven; Met vermelding van de naam van de houder van de reservering, het nummer en de datum van bevestiging van de reservering, de gereserveerde periode en bankgegevens of creditcardnummer (als de betaling per kaart is gedaan) van de houder van de reservering, om de retourzending te verwerken. Annuleringen en terugbetalingen worden altijd verwerkt door middel van creditering van de creditcard (indien de betaling met een kaart geschiedde) of door overschrijving op de rekening van de houder, na betaling van € 40 voor beheerskosten. Retourzendingen worden binnen 3 werkdagen na de datum van aanvaarding en bevestiging van de annulering of terugbetaling gedaan door de creditcard van de kaarthouder of bankoverschrijving te crediteren.
6.4.- Bij annulering van een reservering die meer dan 5 dagen voor de aankomstdatum wordt aangevraagd, wordt 100% van het reserveringsbedrag terugbetaald, er wordt een vergoeding van € 40 in rekening gebracht als vergoeding voor beheerskosten. Bij niet-restitueerbare reserveringen wordt geen restitutie of compensatie toegepast.
6.5.- Annuleringen van reserveringen die minder dan 6 dagen voor de aankomstdatum zoals vermeld in de reservering worden aangevraagd, leiden tot verlies van 100% van het geleverde bedrag.
6.6.- Niet-bewoning van het perceel, bungalow of gereserveerde en/of gecontracteerde stacaravan, leidt tot verlies van 100% van het betaalde bedrag.

7.- Recht om de algemene contractvoorwaarden te wijzigen 
7.1.- De Camping behoudt zich het recht voor om informatie over aanbiedingen, tarieven, producten, diensten en andere relevante informatie bij te werken en om op elk moment wijzigingen aan te brengen aan onze websites, evenals in deze Algemene Voorwaarden, op de manier die geschikt wordt geacht. om de gebruikers op de hoogte te brengen van de wijzigingen die zijn aangebracht via de websites van de camping en het mededelingenbord van de receptie.

8.- Eigendomsrecht, verantwoordelijkheid en links 
8.1.- Alle inhoud van de websites www.campinglapineda.com en www.lapineda.com, inclusief maar niet beperkt tot hun presentatie van producten en diensten, teksten, afbeeldingen, merken, logo's, softwarebestanden, kleurencombinaties, evenals de structuur en beschrijving van de inhoud), zijn eigendom van Gamite, S.A. of zijn leveranciers en worden beschermd door nationale en internationale normen van intellectuele en industriële eigendom.
8.2.- De Camping staat niet in voor de continuïteit van het functioneren van de websites, noch dat deze te allen tijde operationeel en beschikbaar zijn.
8.3.- De camping is niet verantwoordelijk voor directe of indirecte schade, inclusief schade aan computersystemen en introductie van virussen op het netwerk, die voortvloeien uit het surfen op internet dat nodig is om de websites te gebruiken.
8.4.- Het opnemen van links naar andere websites betekent niet dat de camping die website promoot, onderschrijft of garandeert. De links of links op de campingwebsites worden alleen aangeboden als informatieve verwijzingen zonder enige vorm van beoordeling van de inhoud, eigenaren of diensten en producten die door hen worden aangeboden, noch is het verantwoordelijk voor hun inhoud.

9.- Toepasselijk recht en bevoegde jurisdictie 
9.1.- Elke controverse die voortvloeit uit de interpretatie of uitvoering van deze Algemene Contract- en Reserveringsvoorwaarden, evenals de relatie die kan ontstaan ​​tussen de gebruiker en de Camping, zal worden geïnterpreteerd volgens de Spaanse wetgeving, alle klanten en gebruikers dienen zich met uitdrukkelijke ontslag in bij hun jurisdictie of elke andere die, waar van toepassing, met hen overeenkomt, binnen de jurisdictie van de rechtbanken en tribunalen van de hoofdstad van Tarragona.

versie 2020.05